برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
آخرین اخبار آرشیو
دریافت مرحله سوم کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1403
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

دریافت مرحله سوم کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1403

03/04/23


تبریک ارتقاء سرکار خانم دکتر لیلا چوداری(معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی)، دکترای تخصصی(phd) فیزیولوژی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

تبریک ارتقاء سرکار خانم دکتر لیلا چوداری(معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی)، دکترای تخصصی(phd) فیزیولوژی از مرتبه استادیاری به دانشیاری

03/04/23


بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از کتابخانه دانشکده پزشکی
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از کتابخانه دانشکده پزشکی

03/04/23


 خریداری 1000 جلد کتب پزشکی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1403
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

خریداری 1000 جلد کتب پزشکی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 1403

03/04/13


دریافت مرحله دوم کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1403
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

دریافت مرحله دوم کتابهای خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1403

03/03/27


دریافت مرحله اول کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1403
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

دریافت مرحله اول کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی تهران در سال 1403

03/03/19


دریافت دو نسخه کتاب اهدائی با عنوان (اطلس رنگی بافت شناسی عملی 1402)، از دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

دریافت دو نسخه کتاب اهدائی با عنوان (اطلس رنگی بافت شناسی عملی 1402)، از دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

03/03/12


تنظیمات قالب