برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/02/22 - 14:11
  • - تعداد بازدید: 99
  • - تعداد بازدیدکننده: 89
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Zd87
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

چاپ سه کتاب در حیطه سلول درمانی از زیر مجموعه حیطه های مرجعیت علمی دانشگاه

چاپ سه کتاب در حیطه سلول درمانی از زیر مجموعه حیطه های مرجعیت علمی دانشگاه با همکاری انتشارات دانشگاهی و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی توسط دکتر علی گلچین (عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی) و تیم همکار طی سال جاری (1403-1402)

لیست کتاب ها:

1) علوم سلولی کاربردی (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

2) رویکردی بر ضرورت آموزش سلول درمانی در علوم پزشکی (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی)

3) پزشکی بازساختی و زیبایی پوست (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی)

  با تشکر از زحمات آقای دکتر علی گلچین و همکاران

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 5941
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر

تنظیمات قالب