برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آیین نامه عضویت

عضویت در کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی ارومیه

مقدمه

هدف از تهیه این آیین نامه فراهم آوردن چهارچوبی است در جهت همکاری لازم بین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و یکسان نمودن روش عضویت منابع کتابخانه ومقررات مربوط به آن

-اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و کارمندان دانشگاه (همکارانی که رابطه استخدامی با دانشگاه داشته و ملزم به تسویه حساب از کتابخانه ها می باشند) می توانند با عضویت در کتابخانه از منابع مورد نیاز استفاده نمایند.

-انجام مراحل عضویت در سایت کتابخانه دانشکده و نیز با توجه به راهنمای درج شده در ورودی کتابخانه و بعد از تکمیل تمامی گزینه ها و فیلدها و بارگذاری یک قطعه عکس3*4 توسط عضو و سپس مراجعه به کارشناس کتابخانه برای تایید عضویت و اتمام امور عضویت.

-به دلیل متمرکز بودن برنامه کتابخانه، پس از عضویت، هر دانشجو در سایر(تمامی) کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی دانشگاه به صورت خودکار عضو شده و می تواند از منابع کتابخانه ای سایر کتابخانه ها نیز استفاده نماید.

تنظیمات قالب