برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
  • 1403/02/22 - 14:23
  • - تعداد بازدید: 70
  • - تعداد بازدیدکننده: 62
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Zi87
به گزارش کتابخانه دانشکده پزشکی

چاپ سه کتاب در حیطه سلول درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

چاپ سه کتاب در حیطه سلول درمانی از زیر مجموعه حیطه های مرجعیت علمی دانشگاه با همکاری انتشارات دانشگاهی و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی توسط دکتر علی گلچین (عضو هیئت علمی گروه علوم سلولی کاربردی) و تیم همکار طی سال جاری (1403-1402)

لیست کتاب ها:

1) علوم سلولی کاربردی (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

2) رویکردی بر ضرورت آموزش سلول درمانی در علوم پزشکی (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی)

3) پزشکی بازساختی و زیبایی پوست (انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی)

    با تشکر از زحمات آقای دکتر علی گلچین و همکاران

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 5946
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

تصاویر

تنظیمات قالب